Thương thay thân cha già

Đã lâu mình không làm thơ (ngó lại bài cũ gần nhất thì vừa tròn 4 tháng ^^). Hôm nay vô tình đọc được 1 bài con bỏ rơi bố ở ngoài cửa mà thấy lòng dâng trào cảm xúc ==> Viết được 1 bài thơ ngắn tuy không trau truốt lắm nhưng cũng là suy nghĩ của mình.

Link: http://bit.ly/P9MsfA

Thương thay thân cha già

Nhớ khi xưa con còn ẵm ngửa,
Lăn lộn nhiều ị bậy khắp nơi.
Cha mẹ đâu phiền công chăm sóc,
Vẫn vang đều tiếng hát à ơi.

Nay con lớn muốn vỗ cánh đi xa,
Cha mẹ già yếu thân nặng gánh.
Ơn xưa như núi giờ đã hao mòn,
Nghĩa sâu như bể cũng sạch banh.

Con nhẫn tâm vứt đấng sinh thành.
Ngọn đèn già thêm leo lét mỏng manh.
Vậy sau này khi con già yếu vậy,
Con muốn điều gì đến với con đây?

11/09/2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *