Thơ say

Hôm nay say tình 1 chút men,

Đời trai trăm năm chớ phận hèn.

Say sưa cùng hội, vui đàn đúm.

Chị em thêm vị, nồng thêm sung.

Chén thêm chén,

Say càng say.

Ta quay quay…

Hay, ah hay!

Ngẫm chút đôi mươi đã là gì,

Bạn thì tiến, ta đã đc chi?

Đời còn dài, nhưng đâu còn mãi

Ngẩng mặt lên đi, hãy sửa sai.

Bước tiến bước,

Đừng chỉ ước.

Đi làm đi,

Chớ ngại chi!

Tin vào mình, thành công sẽ đến.

Khi sẵn sàng, rồi ta sẽ hên.

Làm bài thơ sến nhân ngày này,

Lưu kỷ niệm một ngày ta say!

29/11/2013

P/S: Rất tiếc làm mình chưa say…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *