Hôm trước vừa mới được anh Cường cóp cho bộ The Apprentice Season 3, sau một hồi trì hoãn thì cuối cùng cũng chịu khó mở ra coi thử xem thế nào. Và, quả thực Bình thấy chương trình này rất hay, những task đưa ra rất thực tế cho các ứng viên, họ lao vào làm thực tế ngay và có kết quả ngay. Ngẫm lại thì nên hệ thống hóa các bài học này và viết ra cho … khỏi quên :p. Tập 1 - Sự đối đầu Read more [...]