Doi-ngan-dung-ngu-dai-robin-sharman
Như mục tiêu đã đặt ra từ đầu năm thì năm nay mình sẽ đọc ít nhất 12 cuốn sách. Cuốn sách đầu tiên đã được hoàn thành trong tháng qua là cuốn "Đời ngắn đừng ngủ dài" của Robin Sharma. Về đánh giá cá nhân của Bình thì đây là một cuốn sách hay (4/5 điểm). Nội dung của sách là những ghi chép, suy ngẫm của tác giả về thành công và cuộc sống, kèm theo đó là các trích dẫn (quotation) Read more [...]

steve-jobs-quote
After a period of time struggling with myself about boring life, unhappiness, I decided to make some changes. One month later, right now I feel life much more enjoyable, my working is more efficient than ever. This happened because of 1% Improvement technic that I tried helps me a lot, and it could help you too. What is 1% Positive daily technic? Almost people want to have instant big improvements, unfortunately, we are not superman and we must accept reality we always keep high attitude and Read more [...]