Dạo này mình thấy một trong các vấn đề là thiếu sáng tạo quá! Từ giờ mỗi tuần phải dành thời gian để brainstorm mới đc. Đọc một cuốn sách, đi muôn dặm đường ^^

“Nếu chỉ chăm chăm nhìn đối thủ cạnh tranh, bạn luôn phải đợi đến khi đối thủ làm gì đó. Còn nếu tập trung vào khách hàng, bạn sẽ là người đi tiên phong”.

Jeff Bezos