Trong cuộc sống dù ta biết có rất nhiều thứ chỉ là phù du hư ảo nhưng vẫn bị chúng lôi cuốn. Giống như những con thiêu thân lao vào đốm lửa, được tận hưởng điều mong muốn nhưng lại uổng phí cuộc đời.

Chài, thì ta cũng chỉ là một người bình thường chứ đâu phải là thánh nhân đâu nhỉ ^^