The only reason words have meaning is because we agree on what they mean. And that meaning comes from associating those words with other words, words that often have emotional anchors for us. This isn’t merely the spin of political consultants. It goes right to the heart of how we (and our ideas) are judged. Seth’s Blog - Link Read more [...]

Đây là một trong những cuốn sách thú vị và rất hay về Marketing mình từng được đọc. Trong thời đại bùng nổ hàng hóa và dịch vụ, sự cạnh tranh ngày một gia tăng thì đúng là chúng ta phải làm bất kỳ điều gì cũng có những sự khác biệt nhất định. Đang lúc cần tìm tòi xem những gì mình đang làm cần có sự khác biệt gì thì cuốn sách “Khác biệt hay là chết” là cuốn sách hướng Read more [...]