Điểm lại những sự kiện truyền thông nổi bật năm 2013 - Nguyễn Đình Thành Le BrosSự kiện Bà Tưng – bùng cháy lửa rơm Làm PR qua các hoạt động văn hoá, từthiện – Kiếm tiền nhờ PR Khủng hoảng của sữa dê Danlait : tầm quan trọng của vaccine social media Hoàng Anh Gia Lai bị tố phá rừng ở Lào: hiệu ứng cánh bướmtrong truyền thông Rùm beng khai trương Starbucks coffees: Đại Gia Gatsby Đám tang đại Read more [...]

“Nếu chỉ chăm chăm nhìn đối thủ cạnh tranh, bạn luôn phải đợi đến khi đối thủ làm gì đó. Còn nếu tập trung vào khách hàng, bạn sẽ là người đi tiên phong”.

Jeff Bezos

Seth's Blog: Eight email failures (and questions for those that want to do better)Just because you have had a previous relationship with someone doesn’t mean you have permission to email them. Permission marketing is anticipated, personal and relevant messaging. The simple measure is this: Would they miss you if you didn’t mail them? If not, then you’re fooling yourself into thinking you have something you don’t. Blaming the tool. There are a wealth of powerful email tools Read more [...]

Seth's Blog: Who is this marketing for? Before you spend a minute or a dollar on marketing, perhaps you could answer some questions: Who, precisely, are you trying to reach? What change are you trying to make? How will you know if it’s working? How long before you will lose patience? How long before someone on your team gets to change the mission? How much time and money are you prepared to spend? Who gets to approve this work? Who are you trying to please or impress? It’s cheaper to Read more [...]