Hôm nay đọc newsletter từ blog của Seth Godin thấy quá ưng ý nên note lại vào đây :). The realest thing in our lives Are the stories we invent. We live with these stories, we remind ourselves of them, we perfect them. And, happily, if you don't like the story you're telling yourself, you can change it. Tạm dịch: Những điều thực tế nhất trong cuộc sống của chúng ta chính là những điều  chúng ta tạo ra. Chúng ta sống trong chúng, Read more [...]

Doi-ngan-dung-ngu-dai-robin-sharman
Như mục tiêu đã đặt ra từ đầu năm thì năm nay mình sẽ đọc ít nhất 12 cuốn sách. Cuốn sách đầu tiên đã được hoàn thành trong tháng qua là cuốn "Đời ngắn đừng ngủ dài" của Robin Sharma. Về đánh giá cá nhân của Bình thì đây là một cuốn sách hay (4/5 điểm). Nội dung của sách là những ghi chép, suy ngẫm của tác giả về thành công và cuộc sống, kèm theo đó là các trích dẫn (quotation) Read more [...]

Highlight: Kệ, con là con cứ làm theo ý của mình rồi ra sao thì ra! Bạc phơ: Ừ, bác cũng không cấm cản gì, chỉ nhắc con thôi. Con quyết làm theo ý mình, con thất bại thì chúng nó gọi con là “cố chấp”. Con quyết làm theo ý mình, con thành công thì người ta nói con “kiên định”. Con cứ liều tuổi trẻ nhưng phải chuẩn bị tinh thần, người ta ít nghĩ về mình như cách mình muốn lắm. Trích Read more [...]