Đồng nghiệp phòng Marketing Edumall tại Thái Lan
Ông bà ta vẫn nói "đi một ngày đàng, học một sàng khôn", tôi đã có may mắn không chỉ đi một ngày, mà có một chuyến công tác 3 tháng ở Thái Lan vừa qua. Chính vì lẽ đó tôi không chỉ học được 1 sàng mà tận hàng chục sàng khôn ^^. Việc tôi học được đầu tiên là việc nắm bắt cơ hội của mình Nói thật là tôi cũng không ngờ một trong những mục tiêu đi ra nước ngoài làm ăn, mở Read more [...]