fly-like-an-eagle
Mỗi một người sẽ có một ý nghĩa và mục đích sống khác nhau. Với riêng Bình, tôi có một tầm nhìn, đó là bản thân có thể cùng ê kíp của mình xây dựng nên một doanh nghiệp trị giá tỷ đô. Đó sẽ là một doanh nghiệp mang lại giá trị, niềm vui và hạnh phúc cho hàng triệu người, không chỉ tại Việt Nam mà còn nhiều nước khác trên Thế giới. Đó sẽ là một doanh nghiệp vĩ đại, sánh vai Read more [...]