bán hàng đa cấp hình tháp ảo
Lời nói đầu Tôi đã suy nghĩ về việc viết về kinh doanh đa cấp từ lâu nhưng cứ nghĩ hiện giờ phong trào kinh doanh đa cấp tuy không còn nóng như xưa lẫn công việc cứ cuốn đi khiến tôi cứ lần lữa mãi. Nhưng vụ việc công ty Liên Kết Việt đã bị chính phủ phanh phui là lừa đảo tới 60.000 người với số tiền 1.900 tỷ thời gian gần đây làm cho tôi nhận ra vấn đề đa cấp vẫn còn đang nổi Read more [...]