khoi dau cho nam moi
Như vậy là sắp gần 1 tháng sau khi tôi chính thức nghỉ ở TGM để ở nhà lập nghiệp. Lập nghiệp, khởi nghiệp, start up… cho dùng một ngôn từ nào đi chăng nữa thì đối với tôi đó là theo đuổi niềm đam mê của mình. Sau bao nhiêu lần lữa, tôi đã quyết tâm nghỉ việc cho dù mọi việc còn mù mờ trước mắt, cho dù biết nếu ở lại thì một con đường thành công đang chờ sẵn cho mình đi, dù Read more [...]