Nếu bỏ cuộc khi đối diện với điểm thử thách là một ý tồi, thì từ bỏ khi bạn đang gặp phải ngõ cụt là một ý hay. Điều khó khăn là phải nhận ra được ngõ cụt khi bạn đang thất vọng, mất kiên nhẫn hoặc bế tắc. Đó là lý do vì sao việc xác định giới hạn cho mình trước khi bắt đầu đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Điểm thử thách – The dip – Seth Godin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *