Mười câu hỏi cần thường xuyên tự đặt cho mình

Đọc cuốn “Tinh hoa lãnh đạo” của John C. Maxell thấy có 10 câu hỏi rất hay và thiết thực ==> viết ra đây để ghi nhớ và thường xuyên tự vấn mình :).

  1. Tôi có đang đầu tư vào chính mình không? – câu hỏi về sự trưởng thành của bản thân
  2. Tôi đã thực sự quan tâm đến mọi người chưa? – câu hỏi về động cơ
  3. Tôi có đang làm những gì tôi thích và thích những gì tôi đang làm không? – câu hỏi về đam mê
  4. Tôi có đang đầu tư vào đúng người không? – câu hỏi về mối quan hệ
  5. Tôi có đang làm đúng sở trường không? – câu hỏi về hiệu quả
  6. Tôi có nâng mọi người lên tầm cao mới không? – câu hỏi về nhiệm vụ
  7. Tôi có quan tâm đến các vấn đề hiện tại không? – câu hỏi thành công
  8. Tôi có dành nhiều thời gian để suy nghĩ không? – câu hỏi chiến lược lãnh đạo
  9. Tôi có đang phát triển những nhà lãnh đạo khác hay không? – câu hỏi về sự kế thừa
  10. Tôi có đang làm những việc đúng với lương tâm không? (biến đổi khác đi với câu hỏi về chúa của John C. Maxell ^^)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *