Keep calm and jump high

Đã một thời gian kha khá dài mình lấy đà, tích luỹ, suy ngẫm, buông lỏng, dậm chân… Và rồi giờ đây, với một khoảnh khắc “A ha!”, điều gì cần đến đã đến.

Đã đến lúc nhảy lên thật cao nào! Tiếp tục làm nóng cái đầu và trái tim thôi 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *