Highlight: Kệ, con là con cứ làm theo ý của mình rồi ra sao thì ra!

Bạc phơ: Ừ, bác cũng không cấm cản gì, chỉ nhắc con thôi. Con quyết làm theo ý mình, con thất bại thì chúng nó gọi con là “cố chấp”. Con quyết làm theo ý mình, con thành công thì người ta nói con “kiên định”. Con cứ liều tuổi trẻ nhưng phải chuẩn bị tinh thần, người ta ít nghĩ về mình như cách mình muốn lắm.

Trích cuốn “Ý tuổng này là của chúng mình” – Huỳnh Vĩnh Sơn, trang 201.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *