Dạo này mình thấy một trong các vấn đề là thiếu sáng tạo quá! Từ giờ mỗi tuần phải dành thời gian để brainstorm mới đc. Đọc một cuốn sách, đi muôn dặm đường ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *