Có thể nói những năm tháng nửa đầu cuộc đời tôi là một chuỗi những thất bại và nản chí, động vào cái gì cũng hỏng.

Nhưng, giờ đây ngồi ngẫm lại, tôi cảm thấy những ngày tháng không đâu vào đâu đấy chính là chuỗi thử thách mà ông Trời “ban cho” để rèn luyện nâng cao con người tôi lên. Hơn nữa, cũng nhờ thế mà năng lực của tôi cũng phát triển như thể không có giới hạn.

Ước mơ của bạn nhất định thành hiện thực – Inamori Kazuo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *