Chào 2014

2014 đã đến được vài ngày và giờ thì mình mới ngồi lại để viết được đôi dòng chào năm mới :).

Trước khi nói đến 2014 thì nhìn lại một chút 2013 đối với Bình chỉ gói gọn trong 1 câu “Bước tiến chưa nhiều nhưng đã chín chắn lên bao nhiêu ^^”.

Ok, vậy thì năm 2014 thì sao? Giờ đã chính thức 25 tuổi rồi, mục tiêu trong 2 năm tới sẽ bớt lông bông đi (và mua được ô tô), vì vậy trong năm 2014 Bình sẽ:

  • Học hỏi + mở cái đầu.
  • Nói ít hơn, nghe nhiều hơn.
  • Mở rộng tầm mắt.
  • Sống với đam mê.
  • Chăm chỉ.

Chào 2014!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *