Bài học từ 20 startup thất bại trong năm 2015

Hôm nay đọc Bài học từ 20 startup thất bại trong năm 2015 thấy có nhiều kinh nghiệm quý báu. Đúng với phương châm “Để thành công thì không phải rút ra bài học từ thất bại của mình mà từ người khác” thì bản thân mình đúc rút được 4 bài học đáng giá trong các startups thất bại trong năm qua. Note lại đây để nhớ mà tránh :).

1. Thiếu kinh nghiệm.
2. Không tìm được mô hình kinh doanh phù hợp.
3. Đi sai hướng (kiểu đốt tiền để lấy user/traffic nhưng không có lợi nhuận)
4. Không tạo được sự khác biệt / không cạnh tranh được với các đối thủ lớn khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *